Despre noi

ASOCIAȚIA PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAȚIE ȘI FAMILIE

Asociația Pentru Sănătate, Educație și Familie este o organizaţie non-guvernamentală, umanitară, independentă, apolitică, non-profit, înfiinţată în 1999 prin sentinţa civilă nr.259/01.11.1999 a Curţii de Apel Bucureşti secţia patra civilă având ca scop “să contribuie la bunăstarea fizică, mentală, socială, şi spirituală a societăţii acordând asistenţă informaţională, sanitară, socială, morală şi umanitară celor în nevoie şi desfăşurând acţiuni educative pentru dezvolatarea unui mod de viaţă sănătos şi echilibrat şi a unor relaţii de familie armonioase” (Statut art.6)

În activitatea sa, organizată la nivel naţional, ASEF colaborează cu medici şi agenţi de sănătate publică instruiţi de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi desfăşoară activităţi în parteneriat cu:

 

ministerulinstitutul1agentiadirectia-de-sanatate

 

OBIECTIVELE ASOCIATIEI:

  • Promovarea educaţiei în privinţa sănătăţii, a principiilor de sănătate fizică, mentală, social-relaţională şi spirituală în vederea dezvoltării trăsăturilor pozitive ale personalităţii umane prin campanii naţionale, organizarea de expoziţii, seminarii şi conferinţe.
  • Educarea în spiritul valorilor familiei urmărind stabilitatea relaţională, emoţională atât dintre soţi cât şi dintre părinţi şi copii
  • Combaterea comportamentelor dăunătoare sănătăţii (alcoolism, tabagism, consum de droguri) şi sprijinirea celor care doresc să renunţe
  • Promovarea unei conduite responsabile faţă de mediul ambient
  • Acordarea de asistenţă sanitară, socială şi morală